Răng sứ Cercon ht ML

Bệnh nhân mất răng 22 và sâu răng 34 mang phục hình khung hàm trên có răng 22 là răng nhựa kém thẩm mỹ và khung hàm dưới có răng trụ mang móc là răng 34. Phục hình được chỉ định vật liệu sứ Cercon ht ML.

Cùi răng trên miệng
Cùi răng trên miệng
Mẫu hàm và phục hình khung sau khi scan
Răng nhựa 22 được cắt đi và tạo tựa mặt trong
Cùi răng 34, tựa và tay móc
Thiết kế phục hình Full Contour
Cầu răng 21-23 có tựa mặt trong
Răng 34 có ổ tựa với kích thước phù hợp ôm theo cánh tay móc, có vùng lẹm giữ móc
Phục hình full contour với phôi Cercon ht ML sau cắt
Phôi A2 được nhuộm hiệu ứng và tăng màu lên A3.5
Phục hình full contour Cercon ht ML sau nung
Thử răng trên miệng
Cầu răng 21-23 sau khi mang phục hình khung
Mão răng 34 sau mang phục hình khung

Sau khi gắn phục hình Bs. VŨ CÔNG TUỆ – GĐ NK 2000, CS1 đã chia sẻ:

“Sứ Cecon HT ML cho độ trong vùng cạnh cắn rất tốt. Trước đây anh chưa từng thấy full contour nào có thể đạt được thẩm mỹ như này. Thật là ấn tượng!
Và đây cũng là lần đầu tiên bọc mão sứ cho răng trụ hàm khung mà không phải chỉnh gì nhiều, đạt được độ khít sát tối đa với tay móc, còn có vùng lẹm để lưu giữ nữa chứ. Thật tuyệt vời. Cảm ơn Lab rất nhiều!”