Digital Waxup

Lên phục hình thử thẩm mỹ đặc biệt nhanh khi Nha khoa gửi file Scan, Lab thiết kế, in mẫu và gửi lại sau 2 tiếng, giúp Nha sỹ có thể làm mock-up cho khách hàng xem trước và chỉnh sửa theo mong muốn khách hàng cũng như giúp nha sỹ tối ưu tính toán độ dày khi mài cùi.