Hàm lai sườn BioHPP

Labo Skion luôn dùng phôi BioHPP chính hãng được nhập trực tiếp từ nhà sản xuất Bredent cho các phục hình Implant của mình.