Hàm lai sườn Titanium

Thường được chọn sử dụng cho các khoảng phục hình nhịp dài, nhịp với xa, hoặc thiếu khoảng phục hình. Khung sườn Titanium có khả năng chịu lực tốt, có thể chỉ định cho mọi loại phục hình lai cố định trên Implant.