Cầu, mão Zirconia trên Implant

Phục hình dán cement thông thường được mở lỗ vít để chuyển sang dạng lai giúp Nha sỹ có thể vừa thử được Abutment vừa có thể dán cement ngoài miệng nếu hướng implant thuận lợi trước khi gắn phục hình.