Trụ cá nhân

Trụ cá nhận hay Customezed Abutment – Được sử dụng cho trường hợp hướng implant không thuận lợi và không làm được phục hình bắt vít. Trụ được tuỳ chỉnh tối ưu theo đường viền nướu nên có nhiều ưu điểm hơn hẳn trụ tiêu chuẩn (standerd abutment).